ВЗЕМЕТЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН СВОЯТА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОЦЕНКА

Изгодно
Лесно
Много бързо
За партньори - преференциални цени
Съветът на нотариусите приема ползването на Ocenki.net с решение от заседание на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на 16.04.2022.
check
Легитимни
Застрахователната оценка, издадена от лицензиран застраховател, е необходима при изповядване на сделка по покупко-продажба на превозни средства пред нотариус в България на основание чл.33, ал.1, т.4 във връзка с чл.46, ал.2, т.2 и в съответствие с § 1. 19. от Допълнителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси.
fully-online
Изцяло онлайн
предоставя възможност да получите удостоверение за застрахователна оценка изцяло онлайн, директно от застрахователя, предоставящ удостоверението, изгодно, бързо и много лесно - чрез интуитивен и кратък онлайн процес, в края на който получавате легитимна, подписана с КЕП оценка.
certificate
Oт лицензиран застраховател
Застрахователно дружество „Съгласие“ АД притежава лиценз No 608-03/ 02.08.2013 г., допълнителен лиценз No 686-03/12.09.2013 г. и допълнителен лиценз No 541-03/05.06.2014 г. на КФН за извършване на застрахователни дейности.
lock
Електронно подписани
Издаваните удостоверения за застрахователна оценка са подписани с КЕП от застрахователя, който ги издава. Това гарантира произхода и непроменеността на съдържанието и напълно премахва възможността за всякакъв вид измами и фалшификации.