Станете партньор и предоставяйте удостоверения за застрахователна стойност на МПС на Вашите клиенти.
Преференциална цена за партньори